Simgun | Ochrona danych
20864
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-20864,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,columns-4,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive
 

Ochrona danych

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie w ramach przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR) oraz ustawy o ochronie danych osobowych z 2018 r.

Uwaga: Aby ułatwić lekturę, zwykle używa się terminu „dane”, choć oznacza on również dane osobowe. Przepisy prawne, które nie zostały wyszczególnione, odnoszą się wyłącznie do przepisów GDPR, chyba że zaznaczono inaczej.

Poniżej informujemy o rodzaju, zakresie i celu gromadzenia danych oraz ich wykorzystaniu zgodnie z postanowieniami GDPR:

I. NAZWISKO I ADRES OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ

Administratorem danych jest:

 

SIMGUN GmbH
Ringstr. 32/2
6840 Götzis
Österreich
T +43 5523 51007
E office@simgun.com

II. UDOSTĘPNIANIE STRONY INTERNETOWEJ I TWORZENIE PLIKÓW DZIENNIKA SYSTEMOWEGO

1. opis i zakres przetwarzania danych

Przy każdym wejściu na naszą stronę internetową nasz system automatycznie gromadzi dane i informacje z systemu komputerowego komputera wchodzącego na stronę.

 

Gromadzone są następujące dane:

Informacje o typie i wersji używanej przeglądarki.
System operacyjny użytkownika
Dostawca usług internetowych użytkownika
Adres IP użytkownika
Data i godzina dostępu
Witryny, z których system użytkownika uzyskuje dostęp do naszej witryny Witryny, do których system użytkownika uzyskuje dostęp za pośrednictwem naszej witryny

2. podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawą prawną do tymczasowego przechowywania danych i plików dziennika systemowego jest art. 6 ust. 1 lit. f).

 

 

3. cel przetwarzania danych
Tymczasowe przechowywanie adresu IP przez system jest konieczne, aby umożliwić dostarczenie strony internetowej do komputera użytkownika. W tym celu adres IP użytkownika musi być przechowywany przez czas trwania sesji.

Zapisywanie danych w plikach dziennika służy zapewnieniu funkcjonalności witryny. Ponadto dane te są wykorzystywane do optymalizacji witryny internetowej oraz zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. W tym kontekście nie dokonuje się oceny danych dla celów marketingowych.

Cele te stanowią również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f).

 

4. czas przechowywania
Dane są usuwane, gdy tylko przestają być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku gromadzenia danych w celu udostępniania witryny internetowej, ma to miejsce po zakończeniu sesji.

W przypadku przechowywania danych w plikach dziennika, następuje to najpóźniej po siedmiu dniach. Możliwe jest przechowywanie po upływie tego okresu. W takim przypadku adresy IP użytkowników są usuwane lub alienowane, tak że przypisanie klienta wywołującego nie jest już możliwe.

 

5. możliwość sprzeciwu i usunięcia
Gromadzenie danych w celu udostępnienia strony internetowej oraz przechowywanie ich w plikach dziennika jest absolutnie niezbędne do działania strony internetowej. W związku z tym użytkownik nie ma możliwości wniesienia sprzeciwu.

III. KORZYSTANIE Z PLIKÓW COOKIE

1. opis i zakres przetwarzania danych
Nasza strona internetowa używa plików cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe, które są przechowywane w przeglądarce internetowej lub przez przeglądarkę internetową w systemie komputerowym użytkownika. Gdy użytkownik wchodzi na stronę internetową, w jego systemie operacyjnym może zostać zapisany plik cookie. Ten plik cookie zawiera charakterystyczny ciąg znaków, który umożliwia jednoznaczną identyfikację przeglądarki przy ponownym wywołaniu strony internetowej.

 

Technicznie niezbędne pliki cookie:

 

Używamy plików cookie, aby uczynić naszą witrynę bardziej przyjazną dla użytkowników. Niektóre elementy naszej witryny wymagają identyfikacji przeglądarki, z której następuje połączenie, nawet po zmianie strony.

 

W plikach cookie są zapisywane i przekazywane następujące dane:

Ukrywanie informacji o plikach cookie
Ustawienia dostępności
Ustawienia języka
Informacje o logowaniu

 

Pliki cookie, które nie są niezbędne z technicznego punktu widzenia:

 

Na naszej stronie internetowej stosujemy również pliki cookie, które umożliwiają analizę zachowań użytkowników podczas przeglądania stron internetowych. Można przesyłać następujące dane:

Wprowadzone terminy wyszukiwania
Częstotliwość odwiedzin strony
Korzystanie z funkcji witryny

 

Zebrane w ten sposób dane użytkowników są pseudonimizowane za pomocą technicznych środków ostrożności. Dlatego nie jest już możliwe przypisanie danych do użytkownika wywołującego. Dane te nie są przechowywane razem z innymi danymi osobowymi użytkownika. Wchodząc na naszą stronę internetową, użytkownicy są informowani za pomocą banera informacyjnego o wykorzystywaniu plików cookie do celów analitycznych i odsyłani do niniejszej deklaracji o ochronie danych. W tym kontekście podano również, w jaki sposób można zapobiec zapisywaniu plików cookie w ustawieniach przeglądarki.

 

2. podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawą prawną przetwarzania danych przy użyciu technicznie niezbędnych plików cookie jest art. 6 ust. 1 lit. f). W przypadku plików cookie do celów analizy, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a), jeśli użytkownik wyraził na to zgodę.

 

3. cel przetwarzania danych
Celem stosowania technicznie niezbędnych plików cookie jest ułatwienie użytkownikom korzystania z witryn internetowych. Niektóre funkcje naszej witryny internetowej nie mogą być oferowane bez użycia plików cookie. W tym celu konieczne jest, aby przeglądarka była rozpoznawana nawet po zmianie strony.
Dane użytkowników gromadzone za pomocą technicznie niezbędnych plików cookie nie są wykorzystywane do tworzenia profili użytkowników. Pliki cookie służące do analizy (nie są konieczne z technicznego punktu widzenia) są wykorzystywane w celu poprawy jakości naszej strony internetowej i jej zawartości. Dzięki analitycznym plikom cookie poznajemy sposób korzystania z witryny i możemy w ten sposób stale optymalizować naszą ofertę.

Cele te stanowią również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) ustawy o ochronie danych osobowych.

 

4. czas przechowywania danych, możliwość sprzeciwu i usunięcia danych
Pliki cookie są przechowywane na komputerze użytkownika i przesyłane do naszej witryny przez użytkownika. Dlatego też użytkownik ma pełną kontrolę nad wykorzystywaniem plików cookie. Zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej, użytkownik może wyłączyć lub ograniczyć przesyłanie plików cookie. Pliki cookie, które zostały już zapisane, można w każdej chwili usunąć. Można to również zrobić automatycznie. Istnieje kilka sposobów zarządzania plikami cookie. Przycisk pomocy na pasku narzędzi większości przeglądarek pokazuje, jak przestać akceptować pliki cookie, jak być powiadamianym o ustawieniu nowego pliku cookie oraz jak blokować pliki cookie. W przypadku zablokowania plików cookie rejestracja, logowanie lub pełne korzystanie z usług może okazać się niemożliwe.

 

Więcej informacji na temat wyłączania plików cookie

IV. USŁUGI ANALITYKI INTERNETOWEJ

1. przepisy dotyczące ochrony danych w zakresie używania i stosowania WEBALIZERA
Gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę internetową, gromadzone i przechowywane są dane dotyczące odnośnego dostępu, bez odniesienia do osób, np. typ przeglądarki, data, strona internetowa, z której użytkownik do nas trafił (referrer) oraz czas dostępu. Do analiz wykorzystano program Webalizer.

 

Na naszym serwerze internetowym narzędzie do analizy sieci Web Webalizer działa w oparciu o anonimizację adresów IP. Adresy IP nie są wyświetlane w narzędziu analitycznym, dzięki czemu nie można ustalić danych osobowych, a użytkownik pozostaje dla nas anonimowy. Zanonimizowane rekordy danych są przechowywane na naszym serwerze internetowym i analizowane wewnętrznie wyłącznie do celów statystycznych.

 

2. przepisy dotyczące ochrony danych w zakresie wykorzystania i stosowania Google Analytics (z funkcją anonimizacji)
Administrator danych zintegrował na tej stronie komponent Google Analytics (z funkcją anonimizacji). Google Analytics to usługa analizy internetowej. Analiza sieci to zbieranie, kompilacja i ocena danych dotyczących zachowań osób odwiedzających strony internetowe. Usługa analizy internetowej gromadzi m.in. dane dotyczące strony internetowej, z której osoba, której dane dotyczą, weszła na stronę internetową (tzw. odsyłacze), jakie podstrony strony internetowej były odwiedzane oraz jak często i jak długo dana podstrona była przeglądana. Analiza internetowa służy głównie do optymalizacji strony internetowej oraz do analizy kosztów i korzyści związanych z reklamą internetową.

 

Operatorem komponentu Google Analytics jest firma Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

 

Administrator wykorzystuje dodatek „_gat._anonymizeIp” do analizy sieci za pomocą Google Analytics. Dzięki temu adres IP połączenia internetowego osoby, której dane dotyczą, jest skracany i anonimizowany przez Google, jeśli dostęp do naszych stron internetowych następuje z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa będącego stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

 

Celem komponentu Google Analytics jest analiza przepływu osób odwiedzających naszą stronę internetową. Google wykorzystuje uzyskane dane i informacje m.in. do oceny korzystania z naszej witryny, tworzenia dla nas raportów online przedstawiających aktywność w naszej witrynie oraz do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z naszej witryny.

 

Google Analytics umieszcza plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Czym są pliki cookie, zostało już wyjaśnione powyżej. Ustawienie pliku cookie umożliwia firmie Google analizowanie sposobu korzystania z naszej witryny. Za każdym razem, gdy wywoływana jest jedna z poszczególnych stron tej witryny internetowej administratora danych, na której zintegrowany jest komponent Google Analytics, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym podmiotu danych jest automatycznie powodowana przez odpowiedni komponent Google Analytics do przesyłania danych do Google w celu analizy online. W ramach tej procedury technicznej Google uzyskuje wiedzę o danych osobowych, takich jak adres IP osoby, której dane dotyczą. Google wykorzystuje te dane między innymi do śledzenia pochodzenia odwiedzających i kliknięć, a następnie do obliczania prowizji.

Za pomocą plików cookie zapisywane są dane osobowe, takie jak czas dostępu, lokalizacja, z której nastąpił dostęp oraz częstotliwość odwiedzin naszej witryny przez osobę, której dane dotyczą. Za każdym razem, gdy osoba, której dane dotyczą, odwiedza naszą stronę internetową, jej dane osobowe, w tym adres IP połączenia internetowego, z którego korzysta osoba, której dane dotyczą, są przekazywane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane przez firmę Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może przekazywać dane osobowe zebrane w ramach procesu technicznego osobom trzecim.

 

Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili uniemożliwić zapisywanie plików cookie na naszej stronie internetowej, jak już opisano powyżej, poprzez odpowiednie ustawienie używanej przeglądarki internetowej i w ten sposób trwale zablokować zapisywanie plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Google umieszczenie pliku cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto plik cookie już ustawiony przez Google Analytics można w każdej chwili usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

 

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma możliwość wniesienia sprzeciwu wobec gromadzenia danych generowanych przez Google Analytics i związanych z korzystaniem z tej strony internetowej, a także wobec przetwarzania tych danych przez Google oraz uniemożliwienia takiego przetwarzania. W tym celu osoba, której dane dotyczą, musi pobrać i zainstalować dodatek do przeglądarki pod linkiem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Ten dodatek do przeglądarki informuje Google Analytics za pomocą JavaScript, że żadne dane i informacje o wizytach na stronach internetowych nie mogą być przekazywane do Google Analytics. Instalacja dodatku do przeglądarki jest traktowana przez Google jako sprzeciw. Jeśli system informatyczny podmiotu danych zostanie usunięty, sformatowany lub zainstalowany ponownie w późniejszym terminie, podmiot danych musi ponownie zainstalować dodatek do przeglądarki w celu dezaktywacji Google Analytics. Jeżeli dodatek do przeglądarki zostanie odinstalowany lub dezaktywowany przez osobę, której dane dotyczą, lub inną osobę pozostającą pod jej kontrolą, dodatek do przeglądarki może zostać ponownie zainstalowany lub aktywowany.

 

Dalsze informacje oraz obowiązujące w Google przepisy dotyczące ochrony danych można znaleźć pod adresami https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ i http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Więcej szczegółów na temat Google Analytics można znaleźć pod tym linkiem: https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.
Dane są usuwane, gdy tylko przestają być potrzebne do celów ewidencyjnych. W naszym przypadku sytuacja taka ma miejsce po 26 miesiącach.

 

3. przepisy dotyczące ochrony danych w zakresie używania i stosowania FACEBOOKA
Administrator danych umieścił na tej stronie internetowej elementy należące do firmy Facebook. Facebook to sieć społecznościowa.

 

Sieć społecznościowa to miejsce spotkań towarzyskich w Internecie, społeczność internetowa, która zasadniczo umożliwia użytkownikom komunikację i interakcję w przestrzeni wirtualnej. Sieć społecznościowa może służyć jako platforma wymiany opinii i doświadczeń lub umożliwia społeczności internetowej przekazywanie informacji osobistych lub związanych z firmą. Facebook umożliwia użytkownikom sieci społecznościowej m.in. tworzenie prywatnych profili, przesyłanie zdjęć i nawiązywanie kontaktów za pomocą próśb do znajomych.
Firmą prowadzącą serwis Facebook jest Facebook, Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, mieszka poza USA lub Kanadą, administratorem danych osobowych jest Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.

 

Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej strony internetowej, która jest obsługiwana przez administratora danych i na której zintegrowano komponent Facebooka (wtyczkę Facebooka), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym podmiotu danych jest automatycznie powodowana przez odpowiedni komponent Facebooka, aby pobrać z Facebooka reprezentację odpowiedniego komponentu Facebooka. Pełny przegląd wszystkich wtyczek do Facebooka można znaleźć pod adresem https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. W ramach tej procedury technicznej Facebook otrzymuje informacje o tym, którą konkretnie podstronę naszej witryny internetowej odwiedza osoba, której dane dotyczą.

 

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana na Facebooku, Facebook rozpoznaje, którą konkretnie podstronę naszej strony internetowej odwiedza osoba, której dane dotyczą, za każdym razem, gdy osoba ta wchodzi na naszą stronę internetową, i przez cały czas pobytu na tej stronie. Informacje te są gromadzone przez komponent Facebooka i przypisywane przez Facebooka do odpowiedniego konta na Facebooku osoby, której dane dotyczą. Jeśli osoba, której dane dotyczą, aktywuje jeden z przycisków Facebooka zintegrowanych na naszej stronie internetowej, np. przycisk „Lubię to”, lub jeśli osoba, której dane dotyczą, zamieści komentarz, Facebook przypisuje tę informację do osobistego konta użytkownika na Facebooku osoby, której dane dotyczą, i przechowuje ją.

 

Facebook zawsze otrzymuje informacje za pośrednictwem komponentu Facebooka, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, jeżeli osoba ta jest jednocześnie zalogowana na Facebooku w momencie wejścia na naszą stronę internetową; dzieje się to niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie na komponent Facebooka, czy nie. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, nie chce, aby te informacje były przekazywane do Facebooka, może zapobiec ich przekazywaniu, wylogowując się ze swojego konta na Facebooku przed wejściem na naszą stronę internetową.
Polityka dotycząca danych opublikowana przez Facebook, dostępna pod adresem https://de-de.facebook.com/about/privacy/, zawiera informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez Facebook. Wyjaśnia również, jakie opcje ustawień oferuje Facebook w celu ochrony prywatności osób, których dane dotyczą. Ponadto dostępne są różne aplikacje, które umożliwiają zablokowanie transmisji danych do Facebooka. Takie aplikacje mogą być wykorzystywane przez osoby, których dane dotyczą, w celu zablokowania przesyłania danych do Facebooka.

 

4. przepisy dotyczące ochrony danych w zakresie wykorzystania i stosowania FACEBOOK CUSTOM AUDIENCE
Korzystamy z technologii Facebook „Custom Audience”, usługi świadczonej przez Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Dane zebrane dzięki integracji plików cookie, sygnalizatorów WWW lub podobnych technologii stron trzecich umożliwiają nam bardziej efektywne mierzenie i projektowanie naszych działań reklamowych na Facebooku oraz, na przykład, wyświetlanie postów lub reklam tylko osobom odwiedzającym naszą witrynę. Do gromadzenia tych danych używamy wyłącznie plików cookie, sygnałów nawigacyjnych oraz podobnych sprawdzonych i powszechnie stosowanych technologii stron trzecich. Nie udostępniamy ani nie przesyłamy list danych osobowych do serwisu Facebook. Dane zebrane w tym procesie są przesyłane do Facebooka wyłącznie w postaci zaszyfrowanej. Ewentualne dane osobowe poszczególnych użytkowników nie są dla nas widoczne.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności Facebooka pod adresem www.facebook.com/about/privacy. Jeśli nie chcesz, aby jakiekolwiek dane były gromadzone przez „Custom Audience”, możesz dezaktywować „Custom Audience” w tym miejscu.
Dane są usuwane, gdy tylko przestają być potrzebne do celów ewidencyjnych. W naszym przypadku ma to miejsce po 180 dniach.

 

5. przepisy dotyczące ochrony danych osobowych w zakresie używania i stosowania YOUTUBE
Na tej stronie internetowej kontroler zintegrował elementy serwisu YouTube. YouTube to internetowy portal wideo, który umożliwia wydawcom wideo bezpłatne umieszczanie klipów wideo, a innym użytkownikom ich oglądanie, ocenianie i komentowanie, również bezpłatnie. YouTube umożliwia publikację wszelkiego rodzaju materiałów wideo, dlatego za pośrednictwem portalu internetowego można uzyskać dostęp nie tylko do pełnych programów filmowych i telewizyjnych, ale także do teledysków, zwiastunów czy filmów stworzonych przez samych użytkowników.

 

Firmą prowadzącą YouTube jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC jest podmiotem zależnym firmy Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
Za każdym razem, gdy wywoływana jest jedna z poszczególnych stron tej witryny internetowej administratora danych, na której zintegrowany jest komponent YouTube (wideo YouTube), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym podmiotu danych jest automatycznie powodowana przez odpowiedni komponent YouTube, aby pobrać z YouTube reprezentację odpowiedniego komponentu YouTube. Więcej informacji na temat YouTube można znaleźć na stronie https://www.youtube.com/yt/about/de/. W ramach tej procedury technicznej YouTube i Google otrzymują informacje o tym, którą konkretnie podstronę naszej witryny internetowej odwiedza osoba, której dane dotyczą.

 

Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana w serwisie YouTube, YouTube rozpoznaje, którą konkretnie podstronę naszej witryny internetowej odwiedza osoba, której dane dotyczą, gdy wywoływana jest podstrona zawierająca film z YouTube. Informacje te są gromadzone przez YouTube i Google i przypisywane do odpowiedniego konta YouTube osoby, której dane dotyczą.
YouTube i Google zawsze otrzymują informacje za pośrednictwem komponentu YouTube, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana na YouTube w tym samym czasie, kiedy wchodzi na naszą stronę internetową; dzieje się tak niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie na film na YouTube, czy nie. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, nie chce, aby te informacje były przekazywane do YouTube i Google, może zapobiec ich przekazywaniu, wylogowując się ze swojego konta na YouTube przed wejściem na naszą stronę internetową.

 

Przepisy dotyczące ochrony danych opublikowane przez YouTube, dostępne pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, zawierają informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez YouTube i Google.

 

 

 

6. polityka prywatności dotycząca stosowania GOOGLE RECAPTCHA
Na naszej stronie internetowej używamy „Google reCAPTCHA” (dalej „reCAPTCHA”). Narzędzie jest oferowane przez firmę Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”).

 

Celem reCAPTCHA jest sprawdzenie, czy dane wprowadzone do formularza kontaktowego pochodzą od człowieka czy od automatycznego programu. W tym celu reCAPTCHA analizuje zachowanie osoby odwiedzającej stronę internetową na podstawie różnych cech, przy czym analiza rozpoczyna się automatycznie w momencie wejścia osoby odwiedzającej na stronę. reCAPTCHA analizuje i analizuje różne informacje, takie jak adres IP, czas spędzony na stronie przez osobę odwiedzającą witrynę lub ruchy myszy. Dane te są przekazywane do firmy Google i przetwarzane na jej serwerach. Analiza odbywa się w tle i odwiedzający nie są informowani o jej przebiegu. Czasami odwiedzający są proszeni o rozwiązanie drobnych zadań, aby sprawdzić, czy są ludźmi.

 

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 (1) lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w ochronie swoich ofert internetowych, w szczególności przed SPAM-em.

 

Polityka prywatności: https://www.google.com/policies/privacy/ lub https://www.google.com/recaptcha/intro/v3beta.html
Opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated.

V. Formularz kontaktowy i kontakt e-mailowy

1 Opis i zakres przetwarzania danych
Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy, za pomocą którego można się z nami skontaktować drogą elektroniczną. Jeśli użytkownik skorzysta z tej opcji, dane wprowadzone w masce wprowadzania danych są przekazywane do nas i przechowywane. Dane te to:

 

Imię i nazwisko
Adres e-mail
Typ przedsiębiorstwa
Kraj
Odsetki
Temat:
Wiadomość

 

Integrujemy funkcję rozpoznawania botów, np. w przypadku wpisów w formularzach online („ReCaptcha”) dostawcy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Polityka prywatności: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.
Można również skontaktować się z nami za pośrednictwem podanego adresu e-mail. W takim przypadku dane osobowe użytkownika przesłane wraz z wiadomością e-mail zostaną zachowane.

W tym kontekście dane nie będą przekazywane osobom trzecim. Dane te są wykorzystywane wyłącznie do obsługi rozmowy.

 

2 Podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 (1) lit. a DSGVO, jeśli użytkownik wyraził na to zgodę.
Podstawą prawną przetwarzania danych przekazywanych w trakcie wysyłania wiadomości e-mail jest art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Jeśli kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej ma na celu zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO.

 

 

3 Cel przetwarzania danych
Przetwarzanie danych osobowych z maski wprowadzania danych służy nam wyłącznie do obsługi kontaktu. W przypadku kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej stanowi to również niezbędny uzasadniony interes w przetwarzaniu danych.

Pozostałe dane osobowe przetwarzane podczas procesu wysyłania służą zapobieganiu niewłaściwemu wykorzystaniu formularza kontaktowego oraz zapewnieniu bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

 

4. czas przechowywania
Dane są usuwane, gdy tylko przestają być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku danych osobowych z maski wprowadzania danych w formularzu kontaktowym oraz danych przesyłanych pocztą elektroniczną ma to miejsce po zakończeniu rozmowy z użytkownikiem. Rozmowa zostaje zakończona, gdy okoliczności wskazują, że dana kwestia została definitywnie wyjaśniona.

 

5. możliwość sprzeciwu i usunięcia
Użytkownik ma możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Jeżeli użytkownik skontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, może w każdej chwili sprzeciwić się przechowywaniu swoich danych osobowych. W takim przypadku nie można kontynuować rozmowy.

Prosimy o informowanie nas o każdym odwołaniu za pośrednictwem naszego wyżej wymienionego adresu e-mail. W takim przypadku wszystkie dane osobowe przechowywane w trakcie kontaktowania się z nami zostaną usunięte.

Google ReCaptcha Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

VI. PRAWA UŻYTKOWNIKA (PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ)

Jeśli Twoje dane osobowe są przetwarzane, jesteś osobą, której dane dotyczą w rozumieniu GDPR i przysługują Ci następujące prawa w stosunku do nas jako administratora danych:

 

1. prawo do informacji
Użytkownik może zażądać od nas potwierdzenia, czy jego dane osobowe są przez nas przetwarzane.

 

Jeśli takie przetwarzanie ma miejsce, użytkownik może zażądać od nas informacji na temat następujących kwestii:

 

Cele i kategorie przetwarzanych danych osobowych, w tym odbiorców lub kategorie odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, oraz planowany okres przechowywania danych dotyczących użytkownika. Jeśli korzystamy z technologii profilowania, przekazujemy użytkownikowi zrozumiałe informacje na temat zastosowanych rozwiązań logicznych oraz zakresu i zamierzonych skutków takiego przetwarzania dla użytkownika. Musimy również poinformować o prawie do złożenia skargi do organu ochrony danych. Użytkownik ma również prawo zażądać informacji o tym, czy dotyczące go dane są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

 

2. prawo do sprostowania
Jeśli przetwarzane dane są nieprawidłowe lub niekompletne, przysługuje Ci prawo do ich poprawienia i/lub uzupełnienia. W stosownych przypadkach bezzwłocznie dokonamy sprostowania.

 

3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych
Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych pod następującymi warunkami:

 

w przypadku zakwestionowania poprawności danych dotyczących użytkownika przez okres czasu umożliwiający nam sprawdzenie poprawności danych;
przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a użytkownik sprzeciwia się usunięciu swoich danych i żąda w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
nie potrzebujemy już danych użytkownika do celów przetwarzania, ale są one potrzebne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych; lub
jeśli zgłosili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych i nie jest jeszcze jasne, czy nasze uzasadnione powody przeważają nad Państwa powodami.

 

Jeżeli przetwarzanie danych zostało ograniczone, dane te – poza ich przechowywaniem – mogą być przetwarzane wyłącznie za zgodą użytkownika lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych albo w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej.
Jeżeli ograniczenie przetwarzania danych zostało ograniczone zgodnie z powyższymi warunkami, użytkownik zostanie o tym poinformowany przez nas przed zniesieniem ograniczenia.

 

4. prawo do usunięcia
Jesteśmy zobowiązani do natychmiastowego usunięcia danych użytkownika, jeśli zachodzi jedna z poniższych przyczyn:

Twoje dane nie są już potrzebne do celów, dla których zostały przez nas zebrane;
Użytkownik odwołuje swoją zgodę i nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania danych.
Użytkownik wnosi sprzeciw wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 ust. 1, a my nie mamy nadrzędnych, uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, lub sprzeciwia się przetwarzaniu danych na podstawie art. 21 ust. 2.
Twoje dane zostały przetworzone niezgodnie z prawem.

Prawo do usunięcia danych nie przysługuje, o ile przetwarzanie danych jest konieczne

w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, który wymaga przetwarzania danych (np. wobec władz i agencji), lub w celu wykonania zadania, które leży w interesie publicznym i które zostało nam powierzone;
w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

 

5. prawo do sprzeciwu
Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f); dotyczy to również profilowania opartego na tych przepisach.

 

W takim przypadku nie będziemy już przetwarzać Państwa danych, chyba że będziemy mieć ważne uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Państwa interesów, praw i wolności, lub przetwarzanie będzie służyć dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

 

Jeżeli Państwa dane są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby takiego marketingu; dotyczy to również profilowania w zakresie, w jakim jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim.

 

W przypadku wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, dane dotyczące użytkownika nie będą już przetwarzane w tych celach.

 

6. prawo do cofnięcia oświadczenia o wyrażeniu zgody zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych
Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie odwołać swoją deklarację zgody, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia.

 

7. prawo do złożenia skargi do organu ochrony danych
Bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych, masz prawo złożyć skargę do organu ochrony danych zgodnie z sekcją 24ff RODO 2018, jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza GDPR.

 

Organ ochrony danych informuje skarżącego o stanie i wynikach rozpatrzenia skargi, w tym o możliwości wniesienia sądowego środka odwoławczego.

Wyłącz pliki cookie

 

Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z pełnej funkcjonalności witryny może okazać się niemożliwe.

 

W przeglądarce Mozilla Firefox odpowiednie opcje można znaleźć w Ustawienia – Prywatność – Kronika – Utwórz według ustawień użytkownika.

 

W przeglądarce Google Chrome odpowiednie opcje można znaleźć w sekcji Ustawienia – Ustawienia zaawansowane – Prywatność – Ustawienia treści

 

W przeglądarce Internet Explorer odpowiednie opcje można znaleźć w menu Opcje internetowe – Prywatność – Zaawansowane – Zastąp automatyczne przetwarzanie plików cookie

 

W przeglądarce Safari odpowiednie opcje można znaleźć w sekcji Preferencje – Prywatność

Dezaktywacja Google Analytics

 

Użytkownik może zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez cookie i związanych z korzystaniem przez niego z witryny (w tym adresu IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem. Użytkownik może zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics, klikając poniższy link. Zostanie ustawiony plik cookie opt-out, który uniemożliwi gromadzenie danych użytkownika podczas odwiedzania tej witryny w przyszłości: Wyłącz Google Analytics.

 

Więcej informacji na temat warunków korzystania z serwisu i ochrony danych można znaleźć na stronach http://www.google.com/analytics/terms/de.html lub https://www.google.de/intl/de/policies/.

 

Teksty zostały częściowo zaczerpnięte ze strony https://www.datenschutzbeauftragter-info.de.