Simgun | Nadruk i przepisy prawne
20861
page-template-default,page,page-id-20861,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,columns-4,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

Nadruk i przepisy prawne

1. treść oferty internetowej

 

Autor nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność ani jakość przedstawionych informacji. Roszczenia wobec autora z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody materialne lub niematerialne powstałe w wyniku wykorzystania lub niewykorzystania udostępnionych informacji lub w wyniku wykorzystania błędnych lub niekompletnych informacji są z zasady wykluczone, o ile ze strony autora nie można udowodnić winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa. Wszystkie oferty mogą ulec zmianie i nie są wiążące. Autor wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia części stron lub całej oferty bez osobnego powiadomienia oraz do czasowego lub trwałego zaprzestania publikacji.

 

 

2. odniesienia i linki

 

Autor nie ponosi odpowiedzialności za treści, do których prowadzą linki lub odsyłacze z jego stron – chyba że posiada pełną wiedzę o nielegalnych treściach i byłby w stanie zapobiec przeglądaniu tych stron przez osoby odwiedzające jego stronę. Autor oświadcza, że w momencie tworzenia linków do stron, do których one prowadzą, nie były widoczne żadne nielegalne treści. Autor nie ma wpływu na obecny i przyszły wygląd, zawartość ani autorstwo stron, do których prowadzą odnośniki. Z tego powodu dystansuje się on niniejszym wyraźnie od wszelkich treści wszystkich stron, do których odsyłają linki, a które zostały zmienione po utworzeniu linku. Oświadczenie to dotyczy wszystkich linków i odnośników umieszczonych w ramach własnej oferty internetowej, jak również zewnętrznych wpisów w księgach gości, forach dyskusyjnych, katalogach linków, listach mailingowych i wszystkich innych formach baz danych założonych przez autora, do których możliwy jest dostęp z zewnątrz. Odpowiedzialność za treści nielegalne, błędne lub niepełne, a w szczególności za szkody wynikające z wykorzystania lub niewykorzystania takich informacji, ponosi wyłącznie dostawca strony, do której odsyłają linki, a nie ten, kto jedynie odsyła do danej publikacji za pomocą linków.

 

 

3. prawo autorskie i prawo o znakach towarowych

 

Autor stara się przestrzegać praw autorskich do grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów wykorzystywanych we wszystkich publikacjach, wykorzystywać grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty stworzone przez siebie lub wykorzystywać grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty nieobjęte licencją.
Wszystkie nazwy marek i znaki towarowe wymienione na stronie internetowej i ewentualnie chronione przez osoby trzecie podlegają bez ograniczeń przepisom obowiązującego prawa o znakach towarowych oraz prawom własności odpowiednich zarejestrowanych właścicieli. Samo wymienienie znaku towarowego nie oznacza, że nie jest on chroniony prawami osób trzecich!

Prawa autorskie do opublikowanych obiektów stworzonych przez samego autora należą wyłącznie do autora stron. Powielanie lub wykorzystywanie obiektów takich jak diagramy, dźwięki lub teksty w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych bez zgody autora jest zabronione.

4. ochrona danych

 

Jeśli istnieje możliwość wprowadzenia danych osobowych lub biznesowych (adresy e-mail, nazwiska, adresy), wprowadzenie tych danych odbywa się dobrowolnie. Dozwolone jest korzystanie i opłacanie wszystkich oferowanych usług – o ile jest to technicznie możliwe i uzasadnione – bez podawania jakichkolwiek danych osobowych lub z podaniem danych anonimowych lub pseudonimu. Wykorzystywanie opublikowanych adresów pocztowych, numerów telefonów i faksów oraz adresów e-mail do celów marketingowych jest zabronione, a sprawcy wysyłania niechcianych wiadomości typu spam będą karani. Zastrzegamy sobie wyraźnie prawo do podjęcia kroków prawnych przeciwko nadawcom tzw. spamu w przypadku naruszenia tego zakazu.

 

 

 

5. Google Analytics

 

Niniejsza witryna korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (w tym jego adres IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności w witrynie dla operatorów witryny oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością w witrynie i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli jest to wymagane przez prawo lub jeżeli osoby te przetwarzają te informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyć adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z pełnej funkcjonalności witryny może okazać się niemożliwe. Korzystając z tej witryny, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Google w sposób i w celach określonych powyżej.